Izabela Baranowska

Kancelaria Radcy Prawnego

 

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie pomocy prawnej jest ustalane indywidualnie z każdym klientem w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz nakładu pracy. Opłaty pobierane są z góry lub w ratach i powiększane są o 23% VAT.

Stawki minimalne wynagrodzenia radcy prawnego określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U.2002.163.1349 ze zm.).

W Kancelarii stosowane są następujące systemy rozliczeń:

  • system wynagrodzenia indywidualnego

-wynagrodzenie jest ustalane oddzielnie dla każdej ze zleconych usług

  • system wynagrodzenia ryczałtowego

- stosowany przy zleceniu stałej obsługi prawnej

- wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną

  • ryczałt z premią za wynik

– wynagrodzenie ustalone z góry powiększone o premię za wynik (premia wypłacana tylko w przypadku sukcesu)

 

Zapraszam do kontaktu z Kancelarią w celu ustaleniu szczegółów.