Izabela Baranowska

Kancelaria Radcy Prawnego

 

O Kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Izabela Baranowska świadczy kompleksowe usługi prawne dla Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.Pomoc prawna świadczona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 10, poz. 65, ze zm.) i na zasadach określonych w Kodeksie Etyki Zawodowej Radcy Prawnego. 

Kancelarię prowadzi Radca Prawny Izabela Baranowska, która poza wykształceniem prawniczym posiada wykształcenie z zakresu administracji. Studiowała prawo na Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii oraz administrację na Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie na Wydziale Prawa i Administracji. Pracę zawodową rozpoczęła w Sądzie Rejonowym w Słupsku, gdzie nabyła doświadczenia  przy rozpoznawaniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, wieczystoksięgowego, gospodarczego i upadłościowego. W latach 2006 – 2012 zatrudniona była na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Słupsku w VI Wydziale Gospodarczym, Sekcji ds. Rejestrowych, Upadłościowych i Układowych. Przez okres od 1.02.2007r. do 31.10.2007r. pracowała jako asystent sędziego w II Wydziale Karnym. Złożyła egzamin radcowski i uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie.  

Od września 2012r. Izabela Baranowska prowadzi własną Kancelarię. W pracy zawodowej wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie zdobyte w trakcie pracy w Sądzie Rejonowym w Słupsku. 

Z dniem 1 maja 2014r.  została powołana na pozaetatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.